Skip to main content

Mantelzorgcompliment

Gerrie Mos, bezoek- vrijwilliger voor Kerk en Samenleving heeft het mantelzorgcompliment ontvangen vanwege de persoon die zij geregeld bezoekt.
Het mantelzorgcompliment is een bedankje van de gemeente Zeist aan iemand die gedurende lange tijd mantelzorg biedt. Daarbij inbegrepen zit een cadeautje: je kunt kiezen uit verschillende dingen zoals een filmbezoek of het pakken van een terrasje.
Gerrie is betrokken bij het project Iedereen telt mee! van Kerk en Samenleving. Daarbij worden mensen die erg eenzaam zijn en niet in staat zijn om naar het wijkinloophuis te komen, aan huis bezocht. Trouw aanwezig zijn en goed kunnen luisteren zijn noodzakelijk, om dit soort contacten te doen slagen.
Zo bezoekt Gerrie ‘haar’ mevrouw al een aantal jaren en weet daarbij steeds aan te sluiten bij de actuele situatie. Het contact is zo gegroeid dat Gerrie ook wel eens om advies wordt gevraagd in bepaalde zaken.
Dit compliment is dan ook zeer op z’n plaats en een mooie waardering voor de inzet van Gerrie!
Voor meer info over het project iedereen telt mee! zie:

https://wijkinloophuizen-zeist.nl/project/iedereen-telt-mee