Stichting Kerk en Samenleving Zeist

De inloophuizen in coronatijd

Tijdens de lockdown in coronatijd zijn er verschillende acties geweest om de bezoekers van de inloophuizen een hart onder de riem te steken. Alles werd in grote dankbaarheid en met een glimlach ontvangen. Niet alleen door de giften: een bosje gele tulpen, een paastasje, een doosje taartjes of een verspakket, maar vooral doordat er even menselijk contact was en bezoekers hun verhaal kwijt konden.

Sommige mensen kwamen niet of nauwelijks buiten vanwege de angst voor het virus. Vaak keken mensen naar de nieuwsuitzending van het land waar ze vandaan komen. Daar waren de coronamaatregelen vaak veel stringenter waardoor mensen helemaal niet naar buiten gingen. Soms kwamen ze gewapend met spuitbus, handschoenen en mondkapje naar het inloophuis, toen dat weer geopend was.

Mensen vonden het een spannende tijd, doordat er nauwelijks menselijk contact was of omdat de kinderen thuis digitaal les kregen en huiswerk moesten maken. Door taalproblemen en doordat gezinnen geen digitale leermiddelen of er onvoldoende kennis van hadden, waren niet alle ouders in staat hun kinderen daarin goed te begeleiden. Het koste soms heel wat inspanning van de ouders om dat voor elkaar te krijgen. Onder andere daardoor liepen de spanningen in huis op.

Terwijl mensen anders hun verhaal kwijt konden in één van de inloophuizen, werd dat nu allemaal opgekropt wat stress verhogend werkte. Dat werd des te meer duidelijk toen de inloophuizen langzamerhand weer open konden. De spanningen liepen daar soms hoog op, het lontje was wat korter geworden en alle stress kwam eruit. Soms werd de spanning zo groot dat mensen er suïcidaal van werden.

Gelukkig dat het uiten van de stress in de inloophuizen wel kan en dat alles in goede banen geleid kan worden. Dat vermindert de gespannen situatie thuis weer iets.

De 1.5 meter afstand zal wel enige tijd blijven. Wij proberen de inloophuizen een gezellig toevluchtsoord te laten zijn in deze ingewikkelde tijd, waar mensen even weer op verhaal kunnen komen. 
=============================

WIJ ZIJN WEER (beperkt) OPEN!!
Welkom in onze wijkinloophuizen.
In verband met Corona hebben we een aantal huisregels:
 
• U bent welkom na aanmelding (kijk bij het betreffende inloophuis)
• Als u verkouden bent of ziek voelt, blijft u thuis
• Houdt 1,5 meter afstand
• Volg de aanwijzingen van de coördinator/vrijwilliger op
• Ontsmet de handen bij binnenkomst
• Hoest of nies in de elleboog
• Ga thuis naar het toilet
 
Fijn u weer te ontmoeten!!
De coördinatoren en vrijwilligers van de  wijkinloophuizen.

Kerk en Samenleving is een interkerkelijke stichting en stelt zich ten doel een gastvrije plek te bieden aan een ieder!

Zij doet dit vanuit een oecumenisch christelijke visie en geeft zo vorm aan het diaconale, sociaal-maatschappelijke werk van de kerk. Vanzelfsprekend is iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, van harte welkom!

De wijkinloophuizen hebben ieder een coördinator en een grote groep enthousiaste vrijwilligers die het werk vormgeven.

Inloop

Loopt u gerust eens binnen voor een kop koffie, een praatje, een spelletje of een krant. De openingstijen staan op deze website en staan ook bij de ingang van de Wijkinloophuizen vermeld.

Advies en hulp

Er kunnen allerlei situaties ontstaan waarbij u behoefte hebt aan advies, een gesprek onder vier ogen, hulp bij het opzoeken van informatie of bij het invullen van een formulier. Ook is het mogelijk een afspraak te maken voor een intake bij de Voedselbank. U kunt hiervoor terecht bij de coördinatoren van de inloophuizen.

Sociaal maatschappelijk werk

De wijkinloophuizen dragen bij aan de vermindering van eenzaamheid en sociale uitsluiting. Daartoe worden ook bezoeken gebracht bij wijkbewoners thuis.

Activiteiten binnen de wijkinloophuizen

Regelmatig worden er themabijeenkomsten en workshops aangeboden waarvoor u zich kunt aanmelden. Andere activiteiten vinden structureel plaats, zoals:

  • Maaltijd
  • Themabijeenkomst
  • Huiswerkbegeleiding
  • Computerlessen
  • Naailessen
  • Taallessen
  • Spelletjes
  • Creatieve workshops

Kijk bij de activiteiten van de wijkinloophuizen op deze website voor een actueel overzicht van de activiteiten.

Copyright © 2019 Stichting Kerk en Samenleving Zeist - Alle rechten voorbehouden