Skip to main content

Nooit te oud om te groeien

Nooit te oud om te groeien

 Ook in 2024 worden de zingevingsbijeenkomsten rond het thema "Nooit te oud om te groeien" voortgezet. De bijeenkomsten worden beurtelings gehouden in het wijkinloophuis Zeist-West en in het wijkservicepunt Noord-Binnenhof, steeds op vrijdagen van 10:00-12:00 uur met inloop vanaf 9:45 uur.
Na een inleiding over het thema van een bijeenkomst is er gelegenheid om in kleine groepen verder te praten over het thema aan de hand van vragen.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Opgave vooraf is niet nodig en de toegang met koffie of thee is gratis. 
De volledige informatiefolder met de locaties, datums en thema's van de bijeenkomsten vindt u hier.

Een kort overzicht van bijeenkomsten in wijkinloophuis Zeist-West: 

DatumThema
19-01 Verwachtingen
23-02 Vrijheid
15-03 Verbondenheid
12-04 Afhankelijkheid
17-05 Eerlijkheid
14-06 Genieten
12-07 Geraaktheid
23-08 Grenzen
20-09 Vitaliteit
18-10 Eenzaamheid
15-11 Idealen
13-12 Stilte