Skip to main content

Ina Duit, coördinator van Wijkinloophuis Vollenhove, was op maandagochtend 22 februari op uitnodiging van het CDA aanwezig bij een gesprek met de lijsttrekker van het CDA, Wopke Hoekstra. Verder aanwezig waren Lia van Dijk van KBO/PCOB en Brenda Emmen van Meander Omnium. Tevens was een bewoner van de L-flat aanwezig en de directeur van Woongoed: dhr. Rob Wassenberg. Wethouder Marcel Fluitman leidde het gesprek.
Het thema van het gesprek was ‘Eenzaamheid’. En dat is een thema waar het in het werk van de inloophuizen om draait! Ina kon dus vertellen over het aanbod via de wijkinloophuizen, het bezoekproject aan huis en Netwerk Gewoon Samen waarbij jongeren ingezet worden bij o.a. ouderen voor kleine klusjes thuis.

IMG 20210222 WA0000