Skip to main content

Bij haar afscheid van Kerk en Samenleving heeft onze Ina Duit een koninklijke onderscheiding gekregen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau!
Zie hiervoor de berichten in Slotstad en in de Nieuwsbode.